2. RESTAURACIJA VITRAJA

Restauracija vitraja je vrlo zahtjevan posao, jer određene boje i strukture stakla nisu više dostupne. Kod oslikanih dijelova, naročito je teško reproducirati osobeni stil autora originala. Vrijeme također ostavlja svoj trag, posebno kod vitraja koji nisu održavani dugi niz godina.
Sve navedene teškoće zasjenit će sjaj obnovljenog vitraja i dati poticaj za daljnji rad.


.


.